Rodo

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych w naszej jednostce pełni Pani Agnieszka Kwaśnik

Kontakt: iod@valven.pl

Telefon: 788353115