Rodo

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz

2. Administrator wyznaczył:

  • Inspektora Ochrony Danych – Piotr Leśniewicz
  • Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Stanisław Rozwadowski

3. Z inspektorem ochrony danych/zastępcą można kontaktować się w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych:

  • przy użyciu poczty elektronicznej: iod.oswiata@rawicz.eu
  • w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
  • korespondencyjnie na adres: ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63 – 900 Rawicz
  • telefonicznie: 667-941-610, 728-706-901.

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

ZAŁĄCZNIKI