Komunikaty

PLAN  SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

zebrania rodziców

godzina 16.30 kl. I-III

godzina 17.30 kl. IV- VIII

 

konsultacje dla rodziców

od godz. 16.00 do godz. 17.00

 

21 września 2023r.

 

 

5 października 2023r.

 

23 listopada 2023r.

 

9 listopada 2023r.

 

25 stycznia 2024r.

 

7 grudnia 2023r.

 

25 kwietnia 2024r.

 

1 lutego 2024r.

 

7 czerwca 2024r.

 

7 marca 2024r.

 

 

4 kwietnia 2024r.

 

 

 

9 maja 2024r.